משל יותם: הנמשל והתגשמותו

הפקה: בן ע., תאיר מ., ג'וש ס. -  כיתת גומא שופטים ט'
משל יותם מסתיים בנמשל נבואי מאיים במיוחד - האם הנבואה הזו התגשמה בפועל בסיפור המקראי?