יפתח הגלעדי - האם הבטחות צריך לקיים?

הפקה: נועה ע. ויואב ב. כיתת גפן שופטים י'-י"א
ההתדרדרות המוסרית של יפתח הגלעדי, שהופך מאיש ישר לאיש שהורג את בתו.