למה זקני גלעד בחרו ביפתח להנהיגם?

הפקה: פרד ר. עילאי א. ומיקה נ., כיתת גמבה שופטים י'-י"א
בחרנו ליצור מדרש שמציג את נקודת המבט של זקני גלעד, שלא מופיעה בתנ"ך. זקני גלעד דנים מי יהיה מושיע ראוי, עד שאחד מהם מעלה את השם יפתח. אך מדוע הם בוחרים למנהיג דווקא את מי שגירשו מתוכם?