גדעון, מלך או לא מלך?

הפקה: מריה ב., שון ב., אלאן מ. - כיתת גומא שופטים ז'-ח'
מי בדיוק היה גדעון בעיני העם, אחרי הניצחון שלהם מול מדין? האם באמת סירב למלוכה, או שלמרות סירובו במילים, בכל זאת היה מלך בפועל. אנחנו מציגים לפניכם כמה רמזים שמצביעים על האפשרות השניה.