מנהיגים של פעם והיום

הפקה: שון מ., אלון ל., מור מ., כיתת גזר שופטים ז'-ח'
מה ההבדל בין מנהיג של היום לבין מנהיג של פעם? גדעון נבחר להושיע את בני ישראל ונלחם נגד מדין. בסרטון אנחנו משווים אותו לפוליטיקאי של היום.