גדעון - הספקן המאמין

הפקה: יוני ר., כיתת גפן שופטים ז'-ח'
גדעון הוא השופט הבולט ביותר בספר שופטים. גדעון הוא גם השופט הספקן ביותר מבין כל השופטים. הוא מסרב לקבל עליו את התפקיד, ומטיל ספק בקיומו של האל ובמלאך הנגלה אליו. בסרטון הזה אציג דוגמות לספקנות שלו, שהיא כנראה בסיס חזק לאמונה.