דבורה הנביאה ויעל

הפקה: ליאור מ., סיון צ. - כיתת גומא. שופטים ד'
מלך כנען מעביד את בני ישראל 20 שנה, בני ישראל זעקו לה'. ואז אלוהים שלח לבני ישראל את דבורה הנביאה שתציל אותם. ברק הלך לפגוש את דבורה ואמר לה שאם היא לא תצא איתו למלחמה הוא לא יצא. דבורה הסכימה לצאת לאחר שאמרה לו את ההשלכות. ולאחר מכן הוא ברק הלך לאסוף 10,000 אנשים מזבולון ונפתלי כדי להכין צבא. שר הצבא של מלך כנען, סיסרא, יוצא למלחמה נגד ברק ובני ישראל. ברק ניצח וסיסרא ברח ליעל מכיוון שהיה בן ברית שלה.יעל אמרה לו שהיא תדאג לו והביאה לו שמיכה וחלב מרדים. וכשסיסרא נירדם, היא לקחה את יתד האוהל ותקעה בו וסיסרא מת. ברק בא ויעל הראתה לו את סיסרא שוכב ומת. השאלה שלנו היא האם בנות יכולות להנהיג?. בתוך הסרטון רואים שדבורה היא המנהיגה מתוך כולם. היא זאת שדואגת ומובילה.