מי היא דבורה אשת לפידות?

תסריט ועריכה: כרמל א., ניקול מ., איור: שיר-אל ר., כיתת גזר. שופטים ד'-ה'
בתחילת פרק ד' מתוארת השופטת החדשה כך: "ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות"... אבל רגע, מה זה אומר?
לביטוי זה פרשנויות שונות המבטאות תפיסות מגוונות בפרשנות היהודית לדורותיה - לגבי דבורה בפרט, ומנהיגות נשים בכלל.